Hieronder staan de goedgekeurde verslagen van de 'Stuurgroep Sanering en Morfologieherstek voormalig ontginningsgebied Boom - Terhagen'.

 

Verslag Stuurgroep 21 juni 2019

Verslag Stuurgroep 22 mei 2019