De Kleiputten Terhagen in Rumst en Boom moeten gesaneerd worden. Daarvoor werken we samen met alle belanghebbenden (eigenaars, overheden, inwoners, verenigingen, ...) aan een gedragen landschapsontwerp met groen en recreatie als sleutelelementen.Startmoment

Het startmoment staat in het teken van informatie delen. Er is de voorbije jaren heel veel informatie gekomen over de kleiputten Terhagen en de sanering die daar nodig is. Op het startmoment willen we deze informatie voorstellen en antwoorden op de vragen van buurtbewoners. We hebben het uitgebreid over het projectgebied, hoe een sanering precies wordt uitgevoerd, welke vervuiling aanwezig is en wat de gevolgen daarvan zijn voor mens en milieu, wettelijke verplichtingen en procedures, logistiek… 

Door iedereen de nodige informatie te geven, leggen we de basis voor een constructief ontwerpproces. 

Op het startmoment lanceren we ook de website waar iedereen zijn/haar ideeën kan indienen. Deze ideeën vormen de input voor het ontwerpproces. 

Ontwerpfase

In de ontwerpfase gaan we samen aan de slag met de kaart van het gebied als kader en met alle mogelijke invullingen als puzzelstukken. Recreatiewensen en natuurwaarden brengen we doorheen het proces met elkaar in overeenstemming. 

Workshops

Deze fase zal deels verlopen door workshops. Iedereen kan zich aanmelden om aan deze workshops deel te nemen. We streven naar een diverse samenstelling en verwachten dat deelnemers telkens aanwezig zijn om telkens verder te kunnen bouwen. 

Via de website

Voor mensen die zich minder makkelijk kunnen vrijmaken, bieden we ook de mogelijkheid om via de website deel te nemen aan het traject. Je kan ideeën indienen, reageren op voorstellen, bijsturen en opvolgen. 

Dien hier je idee in of bekijk de reeds ingediende ideeën

Slotevent

Op een slotevent tonen we de resultaten van de participatie aan alle geïnteresseerden. Via deze weg willen we iedereen op de hoogte brengen van het finale ontwerp en van de verdere stappen die nodig zijn om dit te realiseren. 

Vervolgstappen

Als er een gedragen ontwerp is opgemaakt, wordt dit voorgesteld aan de bestuursorganen van de projectpartners (provincie Antwerpen, gemeente Rumst, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, de Vlaamse Waterweg). Tot slot zal dit ontwerp dienen om de nodige vergunningen aan te vragen. Dit gaat bijvoorbeeld over het Bodemsaneringsproject (BSP), het milieu-effectenrapport (MER), de omgevingsvergunning.