Dit online platform kadert in het participatietraject omtrent de sanering van de kleiputten Terhagen. Het doel van het platform is om zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans te geven om een bijdrage te leveren aan een gedragen landschapsontwerp met ruimte voor natuur en zachte recreatie. 

De bijdragen op dit platform zijn onderworpen aan een aantal regels zodat we het debat open en constructief kunnen houden. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd. 

Alvast bedankt voor jouw bijdrage! 

Regels

 • Dit platform ondersteunt de zoektocht naar een gedragen eindinrichting van de kleiputten Terhagen. We gaan samen op zoek naar een ontwerp waarin het landschap, de natuur en recreatie zo goed mogelijk op elkaar afgestemd wordt. Bekijk hier meer info over het exacte projectgebied. 
 • Onder zachte recreatie verstaan we recreatievormen, die: 
  • Niet lawaaierig zijn voor de omgeving
  • Geen grootschalige infrastructuur nodig hebben (bebouwing/verharding/…)
  • Een beperkte impact hebben op de mobiliteit in de omgeving (in essentie: geen grote bezoekersaantallen met auto naar het gebied aantrekken)
 • Bij ideeën of reacties die geen betrekking hebben op de inrichting van de kleiputten in Terhagen, zal gevraagd worden een andere bijdrage te leveren. 
 • We wensen een constructief debat. Ideeën of reacties die bestempeld kunnen worden als racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend ..., worden verwijderd door de moderator. Ideeën of reacties die gericht zijn op personen (bijv. persoonlijk gerichte antwoorden of commentaren) worden verwijderd door de moderator.
 • We houden het debat transparant en eerlijk. Gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen (er is geen aannemelijke voornaam, naam of gemeente ingegeven (bijv. X7zg3 of Darth Vader)) worden verwijderd door de moderator.
 • Breng zelf iets in. De inhoud van ideeën of reacties die auteursrechtelijk beschermd zijn, kunnen worden verwijderd door de moderator.
 • Ideeën of reacties die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de vragen te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, worden verwijderd door de moderator.

 

Werkwijze

 • Alle nieuw ingegeven ideeën worden eerst door één van onze moderatoren getoetst aan de regels voordat ze worden gepubliceerd op het platform. Daarom zal je jouw bijdrage nooit onmiddellijk zien verschijnen. In tijden van grote drukte op de site (bv. na veel persaandacht over dit debat) kan dit meer tijd in beslag nemen. Bijdragen die niet aan de regels voldoen, worden niet gepubliceerd, tenzij ze kunnen worden bijgestuurd.
 • De indieners krijgen een bericht van de moderator als een idee wordt gepubliceerd of verwijderd.
 • Als een idee wordt verwijderd, kan dezelfde persoon een nieuw idee indienen dat wel aan de regels voldoet.
 • Alle reacties op ideeën die reeds online staan worden automatisch gepubliceerd op het platform. Gebruikers die van oordeel zijn dat die reacties de regels schenden, kunnen ze melden als ongepast. Vervolgens worden ze door één van onze moderatoren getoetst aan de regels voordat ze opnieuw worden gepubliceerd op het platform.
 • De moderatoren kunnen gebruikers, die bij herhaling de regels negeren, blokkeren zodat ze geen bijdragen meer kunnen leveren op het platform.