Resultaat van de eerste clusteroefening

Natuurbescherming
Groene long - puur natuur
Behoud van ruige natuur (groen, klei, reliëf)
Echte natuur (geen park)
groen en natuur
Denk aan de ecologie
NATUUR
Groene long
wilde natuur
Natuurrecreatie
behouden van natuurlijk wild karakter
Respect voor elkaar en de natuur
Rustpunt/stille beleving/natuur
Rust en geen overlast
Rust & stilte
Toegankelijke zachte recreatie
Beheer/toezicht
Vrij toegankelijk (geen afgesloten delen of geclaimed)
Géén 2de De Schorre
Multifunctioneel
Spanningsveld van sportfaciliteiten
discussie: Diversiteit in natuur vs. diversiteit in functies
Lichte recreatie (3x)
natuureducatie ook voor kinderen
kindvriendelijk
ruimte voor kinderen
karakter en geschiedenis bewaren (archeologisch erfgoed)
Verbindingen
Verbinding rupel (geen TML II)
Doordacht waterrijk
Belang waterhuishouding
Goed waterbeheer
Minimale impact op dorp (water, verkeer, geen toeristische uitbating)
Echte participatie: lokaal, mee beslissen over invulling
Transparantie en echte rol van de burger
wens om gehoord te worden
minimale sanering
nulalternatief
eerlijk en duidelijk en transparant proces
maximale toegankelijkheid tijdens de werken
duidelijkheid over effect van sanering, randvoorwaarden participatie
we moeten saneren (gefaseerd?)
Relief (2x)

13 september 2018 - admin kleiputten Terhagen a
  • Totaal
    4
  • 0
  • 0
  • 1