sanering noodzakelijk, minimale bomenkap, beschermen van bestaande fauna en flora , zo veel mogelijk bomen, behoud van reliëfvariaties en waterpartijen die ev. minder diep mogen gemaakt worden, natuurbegraafplaats voor ecologische kist of lijkwade.

Een deel van dit natuurgebied zou natuurbegraafplaats moeten worden waar men door aankoop van concessies voor langere duur, een plaatsje kan reserveren voor mensen die na de dood net zoals de dieren terug voedsel voor de natuur willen worden. Het geld van die concessies kan dan dienen voor het ontwikkelen, realiseren en beheren van een prachtig stuk natuur dat daarbij publiek toegankelijk kan blijven voor wandelaars en fietsers. Ecologische uitvaartkisten of lijkwades zijn een voorwaarde voor een groene begrafenis in de vrije natuur, zonder grafsteen of kentekens, tenzij het planten van een boom met toelating van de beheerders. Ook het niet altijd milieuvriendelijk en soms ongewenst cremeren valt dan weg. Zo kunnen natuurbegraven en recreatie prima samengaan met voor beide partijen de garantie dat de natuur daar voor lange duur een prachtig, goed beheerd, rustig en natuurlijk bos zal blijven.
Verder is sanering van de bevuilde plaatsen dringend en noodzakelijk. De bomenkap moet minimaal zijn en enkel in functie van zo goed mogelijk bosbeheer met bescherming van een zo rijk mogelijke biodiversiteit. Daarvoor mogen te diepe waterpartijen (zoals in het nabijgelegen deel van Natuurpunt) minder diep worden gemaakt door grond bij te vullen. De variaties in reliëf mogen behouden blijven.
De Kleiputten moeten een groot, bosrijk, aaneengesloten stuk rustige natuur blijven: een luchtzuiverende buffer tegen de klimaatopwarming!

4 september 2018 - pascal m
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0