Maximaal huidige fauna sparen, enkel de hoogst noodzakelijke sanering aanpakken.

Het is van groot belang dat de dieren die er nu leven de kans krijgen om verder daar te blijven leven, broeden e.d.. Natuurlijk moet er gesaneerd worden, maar dat kan ook mits een zachte sanering. Zo werkt men naar de toekomst naar een ideale verhouding tussen mens, natuur en dier, i.p.v. een geplande kaalslag te organiseren waar eerst alles geruimd wordt om pas na verloop van decennia een eervol herstel van deze mooie plek te bekomen. Hou rekening met de mening van de omwonenden, aanbelangenden, en hou desnoods een referendum. Ik dank u bij voorbaat.

14 juni 2018 - Conny C